Geography and Environmental Planning

علمی و آموزشی

لیست مقالات پذیرفته شده د همایش جغرافیا و قرن بیست یکم و مقاله من و دکتر بریمانی بصورت سخرانی

مقالات پذیرفته شده در دومین همایش جغرافیا و قرن بیست و یکم

گردشگری : پنجشنبه 3-1

 24- سواحل جنوبی – گردشگری زمستانه دکتر فرامرز بریمانی- مرتضی اسماعیل نژاد

25- بررسی جاذبه های گردشگری دکتر حسن حکمت نیا- محمدرضا اکبری- میر نجف موسوی

26- تجزیه و تحلیل روند توسعه شهر توریستی اردبیل دکتر موسی عابدینی

27- جایگاه مدیریت شهری در توسعه گردشگری دکتر حسن قره نژاد- فرحناز ابوالحسنی

28- اکوتوریس و ژئوتوریس جزیره قشم ، پوستر مهندس اسداله خاکی- ناهید میرعنایت

سیاسی : چهار شنبه 12-10


1-
 پایائی و پویایی جغرافیا در قرن بیست و یکم دکتر محسن مدیرشانه چی

2- چشم انداز نوین جغرافیای سیاسی- امنیتی خلیج فارس در برابر قدرتهای فرامنطقه ای، دکتر بهروز اژدری- دکتر شهره امینی- همایون مرتضوی

3- جهانی شدن و تأثیرات فرهنگی آن دکتر سید محمد امیری

4- تأثیر قاچاق مواد مخدر و تبهکاری بر جغرافیای سیاسی دکتر زین العابدین- زهرا شیرزاد

5- نگرشی بر ایده آلیسم و برنامه ریزی شهری - دکتر احمد خادم الحسینی - زهرا سلطانی- مریم چمن ماه

6- جغرافیای انتقادی دیدگاهی نو در جغرافیای ایران دکتر رحیم بردی آنه مرادی نژاد- دکتر میرکتولی- علیرضا شیخ اعظمی- ابوذر ابراهیمی

7- همبستگی ملی در ایران با تاکید بر نظریه امیل دورکیم- پوستر-رضا الهو یزدی زاده—دکتر محمدرضا حافظ نیا

8- مکتب پدیدار شناسی و جایگاه آن در جغرافیای معاصر- پوستر-علیرضا زارع شاه آبادی- حسین رستمی کندوی

  شهری : چهارشنبه 15-13

9- نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت خدمات شهری- حسین نظم فر- دکتر شاه بخت رستمی- سهیلا خیری‌نامه

10- بررسی سلسه مراتب شهری در استان کردستان دکتر حسن بیک محمدی- محمد اخگر

11- نقش واگذاری زمین در مهاجرتهای درون شهری اهواز مسعود صفائی پور- دکتر ژیلا سجادی

12- جهانی شدن و جهانی سازی شهرها دکتر اصغر ضرابی- زهرا سلیمانی- گشتاسب کیانی

13- بررسی و تحلیل پراکنش فضائی و سلسله مراتب شهری دکتر محمدجواد بذرافشان- رسول فر- محمد اسکندری ثانی

14- رشد بی رویه شهری و ناپایداری اکولوژیکی ، پوستر دکتر مهدی مومنی

15- شهر نشینی و ناپایداری زیست محیطی ، پوستر مصطفی محمدی ده چشمه

16- بررسی رابطه حاشیه نشینی و جغرافیای پیاده رو ها ، پوستر کتایون بهارلوئی- زهرا نقدی

17- بررسی مدلهای کمی در شبکه شهری استان بوشهر، پوستر مدینه میرزائی

 روستائی : چهارشنبه 16-15

18- راست نو و توسعه نامتوازن روستائی دکتر حسن افروخته

19- چالش ها و راهکارهای مدیریت برنامه ریزی توسعه روستائی و دکتر نصراله مولائی

20- دانش بومی دکتر سید حسن حسینی ابری

21- بررسی موانع مشارکت زنان در توسعه پایدار مهندس محمد صادق علیائی- مهندس مژده رحمانی

22- توسعه استراتژیک روستاهای ایران در بستر جهانی شدن معصومه شیخی

23- فضا و فاصله در روابط شهر و روستا عفت فتحی

 

 اقلیم : پنجشنبه 10-8

29- بارور سازی ابرهای ابرسرد مهدی آسیائی- حسین مراد محمدی- سینا صمدی نقاب

30- پیش بینی یخ بندانهای بهاره نجف آباد دکتر امیر گندمکار

31- نقش اقلیم در طراحی و ایجاد فضاهای مسکونی شهر قاسم هژیر پور- دکتر سعید جهانبخش -پروین هوشیاری

32- مدلهای برآورد آلبارد تضمین منحنی های IDF در غرب گیلان، پوستر محمود روشنی- علی عبدالهی–

33- تعیین مناطق مناسب آب و هوائی برای نگهداری تجهیزات نظامی ، پوستر محمود احمدی

34- بررسی عوامل موثر در ایجاد بحران زیست محیطی ، پوستر محمد مهدی فتاحی

 محیط زیست : پنجشنبه 10-8

35- ارزیابی استراتژیک محیز و پایداری محیطی شهر اصفهان دکتر مهری اذانی

36- توسعه و چالش های زیست محیطی دکتر محمد مسیبی

37- ارزیابی مشارکتی اثرات پالایشگاه گاز هاشمی نژاد دکتر مرضیه نوری- طاهره حسینی- آمنه تدارکات

38- تحلیلی از وضعیت آب در خاور میانه دکتر ایران غازی

 آب : پنجشنبه 12-10

39- بازیافت آب راهکاری در توسعه کشاورزی مهندس اسداله خاکی- دکتر مهدی مومنی

40- ارزیابی اثرات تکتونیک جنبا بر مدیریت محیط های رودخانه ای دکتر محمدحسین رامشت- قاسم خسروی

41- دیرینگی و بعد اساطیری آب دکتر عطا محمد رادمنش

42- برنامه ریزی مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز دکتر بهرام نجف پور

43- تحلیل رده- آرایه های شبکه ابراهه ها در زمین ریخت شناسی علیرضا عباسی

44- فرسایش و تخمین توان رسوب دهی حوضه آبخیز جاجرود دکترمجید منتظری- سید حسام الدین ابطحی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۶:۲۵ بعد از ظهر  توسط مرتضی اسمعیل نژاد  |